ReadyPlanet.com
dot


pack1เว็บโหราศาสตร์ดูดวงพาราณสี
pack2เว็บโหราศาสตร์ดูดวงพาราณสี
packlastเว็บโหราศาสตร์ดูดวงพาราณสี
pack4เว็บโหราศาสตร์ดูดวงพาราณสี
pack3เว็บโหราศาสตร์ดูดวงพาราณสี


ตั้งชื่อให้เป็นมงคล

 

การตั้งชื่อ เป็นเรื่องสำคัญ เพราะ เป็นสิ่งที่บอกเอกลักษณ์ของบุคคล และชื่อที่ตั้งแล้วจะอยู่กับเราไปตลอดชีวิต

 

 

โดยกว้าง มีการตั้งชื่อเด็กที่เกิดใหม่ กับ การตั้งชื่อใหม่ ตามความต้องการของเจ้าของชื่อเดิม เพียง 2 อย่างเท่านั้น

 

 

ชีวิตของมนุษย์ขึ้นอยู่กับ การกระทำ หรือ กรรม ในภพปัจจุบัน และ วาสนา หรือ กรรมเก่าที่สั่งสมมาในอดีต ซึ่งประเด็นหลังนั้น  วิชาโหราศาสตร์ สามารถบอกได้จากการอ่านดวง ว่า มีจุดอ่อน จุดแข็ง หรือ ข้อดี ข้อด้อยอย่างไร  ไม่ได้ขึ้นกับการเปลี่ยนชื่อมากมาย จนต้องเอาไปฝันลมๆแล้งๆ ดังนั้น การที่บางคนพยายามบอกว่าเปลี่ยนชื่อแล้ว สามารถเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่ได้จนเกินเหตุนั้น  โดยตรรกะแล้วไม่ได้เป็นเหตุและผลแก่กันและกัน เลย และได้ติดตาม พิสูจน์แล้วจากชีวิตจริงของหลายๆคน    เว็บนี้จึงแนะนำไม่ให้หลงงมงาย หรือ เชื่อตามคำชักจูงของผู้ที่ต้องการเอาแต่ประโยชน์ใส่ตน  แต่ถ้าหากเป็นความต้องการของเจ้าตัวเองแท้ๆ หรือมีความเชื่อ ความศรัทธาอยู่เองแล้วตั้งแต่ต้น ที่จะเปลี่ยนชื่อ ก็ย่อมทำได้ เพื่อให้เกิด ความสบายใจ   เพื่อสร้างเสริมกำลังใจ หรือให้มี ความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้น เพื่อยืนหยัดต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคต่อไปในวันข้างหน้าอย่างดีที่สุด   การเปลี่ยนชื่อให้ผลทางจิตวิทยา ทำให้มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงสุด  ซึ่งจะทำให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าได้อย่างสมบูรณ์

 

 

 

เมื่อ ผลมาจากเหตุ ทุกสิ่งที่เกิดขึ้น ต้องพิสูจน์ได้ จึงได้ชื่อว่า มี สติปัญญา (สติ+ปัญญา) ที่แท้จริง

 

หลักการตั้งชื่อของเว็บนี้ ใช้หลัก 4 ประการ 1. ให้ความหมายที่ดี และอาจให้ สอดคล้องกับ ชื่อของผู้ให้กำเนิด และมีความสละสลวยเข้าได้กับนามสกุล 2. อ่านออกเสียงได้ไพเราะ ฟังแล้วรื่นหู 3. สอดคล้องตามหลักทักษา และที่สำคัญต้อง 4. สอดคล้องกับดวงของเจ้าชะตา  ดังนั้นตามหลักการนี้ การตั้งชื่อต้องพิจารณาควบคู่กับการอ่าน ดวงชะตา ด้วยทุกครั้ง และจะให้น้ำหนักไปที่การวิเคราะห์ดวงชะตาก่อน  แล้วใช้น้ำหนักของดวงมาแก้ไข หริอ เสริมพลัง  สร้างแรงคุ้มกัน  หรือแก้ไขบางสิ่งที่ขาดตกบกพร่อง   ตามที่เห็นแล้วจากดวงชะตาเกิด

 

 

                                  

 

 

 

มีหลายท่านขอให้ตั้งชื่อให้ ซึ่งผมพยายามตั้งชื่อที่ดีที่สุด มีชื่อให้เลือกมากพอสมควร ทั้งแนะนำวันที่ไปเปลี่ยนชื่อกับทางราชการให้ด้วย

 

หากเรามองรอบตัว จะเห็นว่ามีคนที่เปลี่ยนชื่อมากพอสมควร อาทิ ผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์ นักกีฬา  นักร้อง ครูอาจารย์ แม่บ้าน หรือ ผู้ประกอบธุรกิจทั่วไป ตัวอย่าง ท่าน พลตำรวจเอก พงศพัศ พงษ์เจริญ เดิมชื่อ ไพรัช พงษ์เจริญ พลตำรวจเอก เสรีพิสุทธิ์ เตมียาเวส ก่อนนี้ท่านชื่อ เสรี เตมียเวส คุณพีรวัฒน์ เปลี่ยนชื่อเป็น ณัฐพล คุณอรปรียา หุ่นศาสตร์ เปลี่ยนเป็น ปุณยวีร์ สุขกุลวรเศรษฐ์ คุณต๋อง ศิษย์ฉ่อย เปลี่ยนชื่อเป็น รัชพล ภู่โอบอ้อม วรรณี เปลี่ยนชื่อเป้น วิริฒิพา  คุณนิวัฒน์ บุญทรง เปลี่ยนชื่อเป็น นิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล เป็นต้น  เราจะเห็นความหมายในชื่อ หรือชื่อสกุล ในทางที่ดี หรือเป็นบวกมากยิ่งขึ้น  และมีความสละสลวยของคำมากขึ้น

ความตรงไปตรงมา  มีเหตุมีผล ไม่หลอกลวงให้หลงเชื่อในสิ่งที่ไม่ได้เป็นจริง เป็นสิ่งที่ควรกระทำ

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.