ReadyPlanet.com
dot


pack1เว็บโหราศาสตร์ดูดวงพาราณสี
pack2เว็บโหราศาสตร์ดูดวงพาราณสี
packlastเว็บโหราศาสตร์ดูดวงพาราณสี
pack4เว็บโหราศาสตร์ดูดวงพาราณสี
pack3เว็บโหราศาสตร์ดูดวงพาราณสี


ตำรา/ฝึกอบรม

 

     

    

 

----จากกระทู้ 31481 ของเว็บพยากรณ์ พูดถึง  อาจารย์ อักษร ไพบูลย์  เขียนในหนังสือกล่าวถึง โหราศาสตร์พาราณสี--

 

หนังสือ"กฎพยากรณ์แห่งโหรสยาม" ฉบับเฉลิมรัฐฉัตรแก้วเก้าแผ่นดิน ฉลองกาลรัตนโกสินตร์ สองร้อยปี จำนวน 23 หน้า ชื่อว่า"ประสพการณ์การพยากรณ์" อักษร ไพบูลย์ ตั้งแต่หน้า 435-457 มีการกล่าวถึงหลักพยากรณ์โหราศาสตร์พาราณสีด้วยว่าแม่นฉมังจริงๆ (แต่คนที่ไม่รู้เรื่องโหรฯพาราณสี จะมองไม่ออกเลยว่าท่านพูดถึงหลักวิชานี้)

 

---(ผู้สอนมีความรู้ โหราศาสตร์ไทย-โหราศาสตร์ไทยชั้นสูง-โหราศาสตร์พาราณสี

และ โหราศาสตร์ภารตะ )---

 

##### ประเด็นการเรียนโหราศาสตร์ #####

 การเรียนให้ได้ผลอยู่ที่ 1.ทราบหลักการและวิธีการทายในแต่ละเรื่องอย่างถ่องแท้ 2.เห็นตัวอย่างดวงที่หลากหลายและครอบคลุมพลิกแพลงในรูปแบบต่างๆ จนเห็นข้อแตกต่างได้ชัดเจน 3.พยายามทายโจทย์โหราศาสตร์ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ และตรวจสอบผลลัพธ์อยู่ตลอดเวลา ว่าตรงเป้า หรือ ไม่ตรงเป้า อะไรที่ต้องแก้ไขบ้าง 4.หมั่นวิเคราะห์และแยกแยะความเหมือนหรือความแตกต่าง  จัดระเบียบดวงให้เป็นหมวดหมู่  อะไรมาก่อนและ อะไรมาหลัง  อะไรเกือบใช่แต่ไม่ใช่  อะไรลึกมาก อะไรลึกน้อย และพินิจพิจารณาว่าอะไรเป็นข้อแตกต่าง อาทิเช่น ตกบันไดลงมาบาดเจ็บสาหัส ว่า ก.ทำตัวเอง ข.มีผู้อื่นกระทำให้ได้รับบาดเจ็บ

(1) ผู้สอนมีสถิติการทายที่แม่นยำ เป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป รวมทั้งครูบาอาจารย์ท่านอื่นๆ

(2) ผู้สอนมีการค้นคว้าอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา และเน้นถึงหลักที่ใช้ในการทำนายต้องให้ผลที่ถูกต้อง แม่นยำ ซึ่งผ่านการพิสูจน์มาแล้ว

(3) เน้นดวงและเหตุการณ์ที่เกิด ณ เวลาปัจจุบัน ซึ่งพิสูจน์ได้ชัดเจนจากสื่อ (ข่าว, หนังสือพิมพ์, โทรทัศน์, สื่ออินเตอร์เน็ต หรือโซเชียลต่างๆ) ทั้งเน้นการดูดวงที่เจาะทั้งแนวลึก และแนวกว้าง  

ผู้สอนสามารถเจาะดวงบุคคลที่อยู่ในข่าว  ได้อย่างทันท่วงที  และมีความรวดเร็วในการนำเสนอ (ถ้าไม่ติดงานอื่น)

(4) ต้องการให้ผู้เรียนขึ้นไปในระดับ "มืออาชีพ" คือ ปฏิบัติได้จริง และ มีความมั่นใจให้มากที่สุดดังนั้น อุปกรณ์การศึกษาต้องพร้อม ตำรา  เอกสารสำคัญ   เครื่องมือผูกดวง และดูดาวจร วันทางจันทรคติ  ทราบความแตกต่างระหว่างปฏิทินสุริยยาตร กับ ลาหิรี    รู้จักการพิสูจน์ว่าอะไรใช้ได้/อะไรใช้ไม่ได้   รู้หลักดาวเสวย-ดาวแทรก-ดาวแทรกย่อย การใช้วิมโษตตรีทศา  ฤกษ์ยามต่างๆ   รู้การใส่สูตรคำนวณแบบอัตโนมัติ    รู้หลักการอ่านดวงอย่างคล่องแคล่วทั้งดวงเดิมและดวงจร     รู้จักใช้กระดาษทำการเพื่อฝึกวิเคราะห์ดวงในทุกโอกาส    รู้แหล่งค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมให้ก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา

    

บน: ปากกาหลากหลายสีเพื่อเขียนดาวจรต่างเหตุการณ์ลงไปบน ดวงเกิดดวงเดียวกันเพื่อความรวดเร็วให้เกิดขึ้นมากที่สุด

(5) เน้นให้ผู้เรียนจับหลักการพื้นฐานที่แน่นหนา  รู้ลึกถึง นวางค์ องศาดาว มุมอิทธิพล  ข้อสังเกตุ ความเร็วในการเดินทางของดาว พักร มณฑ์ เสริด  เงื่อนไขหลัก เงื่อนไขรอง การชั่งน้ำหนัก ข้อยกเว้น ความหมายพิเศษ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของดวง  วิธีการตรวจสอบ  ฯลฯ  เพื่อพร้อมใช้ทำนายและเข้าใจดวงตัวอย่างซึ่งมีมากมายหลายรูปแบบ   มีโจทย์สำหรับฝึกหัดเพื่อตรวจสอบความเข้าใจ   มีโจทย์ตั้งแต่ระดับง่าย จนถึง ลึกมาก  รอบรู้การดวงเดิมและดวงจรด้วยตัวอย่างมุมมองที่หลากหลาย

 

(6) สอนเข้าใจได้ง่าย  มีดวงพิเศษมากมายที่ช่วยให้เกิดความรู้อย่าง "แตกฉาน" สามารถพัฒนาตนเองในภายหลังได้อย่างรวดเร็ว และมั่นใจ เรียนแล้วต้องเป็น !!! ไม่ต้องกลัวว่าจะล้าหลัง  ต้องได้สิ่งที่เป็นความรู้กลับมาอย่างคุ้มค่าเงิน

  

 ผู้สอนค้นคว้าตำรับตำราและข้อมูลใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา อีกทั้งได้ศึกษาโหราศาสตร์จนถึงขั้นสูงสุด  สะสมตำรับตำราโหราศาสตร์ไว้มากมาย  สามารถนำเทคนิคต่างๆ ของบางตำรามาประยุกต์ใช้อย่างกลมกลืน และได้ผล ทายลึก ทายแม่น ทายเร็ว มั่นใจ ก้าวไปข้างหน้าก่อน มีโอกาสก่อน

"อันความรู้เหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสน  จะอยู่ถิ่นฐานใดคงไม่แคลน  ถึงคับแค้นก็พอยังประทังตน"

"อันความรู้  รู้กระจ่างแต่อย่างเดียว  แต่ให้เชี่ยวชาญเถิดจะเกิดผล"

         

  

    

  ฝึกอบรม    อาจารย์แซม   รับสอนส่วนตัว วิชาโหราศาสตร์ไทย-พาราณสี จนสามารถทำนายได้ มีตัวอย่างมากมาย 088-249-0300   เรียนลัด เรียนเร็ว รู้ลึก   มั่นใจ และ ได้ผล มีโจทย์ให้ฝึกทำนายจำนวนมาก สามารถทำนายดวงได้ด้วยความแม่นยำ ไม่ใช้รู้แค่หลักพื้นฐานที่ยังทายไม่ได้หรือไม่กล้าทาย  และ ฝึกฝนการทำนายได้ในขณะที่เรียน  ต้องการความแตกฉานและรู้ลึก    เรียนรู้การทำนายแบบพาราณสีคู่กันไปกับโหราศาสตร์ไทยตั้งแต่ต้น แต่ไม่ทิ้งการใช้เคล็ดลับทางโหราศาสตร์ไทย โดยจับที่ตนุเกษตรจร ตนุเกษตรเดิม ไปจนถึงเรื่องที่เกี่ยวข้อง เช่น ปีจร เดือนจร วันจร ชั่วโมงจร นาทีจร  จับหลักไวยากรณ์ของโหราศาสตร์ วิธีใช้เงื่อนไขหลัก และเงื่อนไขรอง  โปรดอ่านประวัติใน รู้จักเรา ผู้สอน คือ อาจารย์แซม หรือ  น้ำเต้าหู้ หรือ  Pookie ตัวจริง  ซึ่งศึกษาโหราศาสตร์จากอาจารย์ที่อยู่แถวหน้าของเมืองไทยทั้ง ศาสตร์พาราณสี และ โหราศาสตร์ไทย หลายท่าน อีกทั้ง ค้นคว้าด้วยตนเองเป็นเวลานาน มีผลงานการทำนาย และ การเขียนบทความเป็นจำนวนมาก  ทั้งเป็น  เจ้าของเว็บโหราศาสตร์ที่ติดอันดับต้นๆของ Google.co.th   ติดตามบุคคลในข่าวเพื่อตรวจสอบความแม่นยำของการพยากรณ์อยู่ ตลอดเวลา   ดวงบุคคลสำคัญๆ ดวงบุคคลที่อยู่ต่างประเทศ  ดวงแปลกๆ หลากหลายอาชีพ    ดวงหายาก   นำมาเจาะโดยใช้โหราศาสตร์วิเคราะห์อยู่เสมอ ไม่ปล่อยให้ผ่านไปโดยไร้ประโยชน์    เหตุการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นตามสื่อหรือหน้าหนังสือพิมพ์จะถูกนำมาชี้ประเด็นทางโหราศาสตร์ให้รู้ที่มาที่ไป    เพื่อที่ทำนายได้อย่างมั่นใจไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์แบบใด และสามารถลงลึกถึงรายละเอียด   ดูให้ครบทุกมุมมอง รุ่ง ดัง ดับ รวย ดวงเศรษฐี-มหาเศรษฐี  ถูกโกง มีคู่ เจอคู่ ไปต่างประเทศ การชิงทุน ต่อสู้-แข่งขัน  คู่ต่างชาติ  มีคู่เพศเดียวกัน   หรือมีคู่ต่างเพศแล้วเปลี่ยนเป็นคู่เพศเดียวกัน  เกย์ (K-Q-B)  ทอม ดี้ เสือไบ  แปลงเพศ  เลสเบี้ยน  แต่งงาน-หย่า คู่รักดาราหรือคู่รักคนดัง  สมพงษ์คู่  คนโสด  คนชอบโกง  ไปเรียนนอก  เดินทาง ศึกษาต่อ  ไปทำงานเมืองนอก   ถูกล็อตเตอรี่-ได้ลาภก้อนใหญ่ ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว  เจาะลึกคดีดังอย่างหลากหลาย  ดวงประสบอุบัติเหตุในรูปแบบต่างๆ  อุบัติเหตุเกี่ยวกับรถยนตร์ เช่น ชน  หรือ ขับรถลงคลองแล้วตาย  ดวงโจรชิงทอง+แหวนเพชร  ดวงโจรจี้ข่มขืน  วิกฤติการณ์ของบุคคลสำคัญ  โรคภัยไข้เจ็บ โรคประจำตัว อัมพฤกษ์ อัมพาต กล้ามเนื้อชา โรคหัวใจ โรคปอด เบาหวาน ความดัน โลหิตจาง มีลูก เป็นหมัน แท้ง แฝด สุขภาพพ่อ-แม่ อุบัติเหตุ รถชน คว่ำ ร่วงจากที่สูง ไฟครอก ไฟไหม้ เจ็บหนัก ล้มละลาย ของมีค่าหาย  ถูกบีบให้ออกจากงาน  การได้เป็น สส. และการถูกถอดถอนจากการเป็น สส. เลิกราจากคู่ครอง-คืนดี   การฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้อง  กู้ธนาคาร ลงทุน เปลี่ยนอาชีพ ได้งาน ตกงาน ถูกบีบให้ออก มีกิ๊ก ทะเลาะ หลอกลวง เรียนต่อ มีโชค ถูกล็อตเตอรี่ ถูกทวงหนี้ ผ่าตัด อวัยวะ โรคร้ายแรง ซื้อบ้าน ขายที่ดิน มีคดีความ แพ้ ชนะ ยกฟ้อง ค่าเสียหาย นักเลง  เข้าคุก อภัยโทษ ออกจากคุก ถูกจับ วิ่งเต้น  เลื่อนยศ-ตำแหน่ง ฉลองรับมรดก ย้ายบ้าน-ที่ทำงาน ย้ายแล้วดี ย้ายแล้วแย่ลง (ย้ายเข้ากรุ ย้ายไม่ให้มีงานทำ,  ย้ายไปที่ไกลๆพ้นหูพ้นตา) ป่วย ตาย ฯลฯ ช่วงดวงตกที่ต้องระวัง ต้องเตรียมอะไร ดวง 1 ดวงดูไปถึงคนที่เกี่ยวข้อง จุดประกายการค้นคว้าโหราศาสตร์  เรียนรู้การใช้ทักษาอย่างลึกซึ้งแนวอาจารย์อักษร ไพบูลย์ ดูดวงดารา นักการเมือง บุคคลระดับสูง คนดัง และดวงที่หายาก จำนวนมาก Advance คือคำถามคำตอบที่ลึก (หมอดูส่วนใหญ่อาจจะไม่รู้) และ Advance ของ Advance (ตอบได้หลายซอกหลายมุม)  ดังนั้น ข้อสอบหรือโจทย์ที่ฝึกจึงจำเป็นตั้งแต่ตอนเรียน ไม่จดอย่างเดียว ฯลฯ  ทางลัด คือ การดูดวงที่ใช้เวลาให้น้อยที่สุด     ผู้เรียนมีโอกาสศึกษาดวงสำคัญๆอย่างจุใจ และได้หลักการทำนายที่ใช้ได้ทันที   การสอนครั้งนี้จึงมีแต่เนื้อหาสาระที่สำคัญซึ่งเพิ่มความมั่นใจให้ได้สูงสุด      การรับรู้ข้อมูลเหตุการณ์ที่เกี่ยวพันกับบุคคลจากสื่อ แล้วสามารถมองเห็นรูปดวงเดิมและดวงจร แปลเหตุการณ์จากดวงได้ตรงตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงอย่างไม่มีข้อสงสัยใดๆ    ไม่ว่าเหตุการณ์นั้นตื้นหรือลึกแค่ไหน    ทั้งยังรู้หนทางที่จะค้นคว้าได้ด้วยตนเอง เป็นแนวทางการสอนและเป็นหัวใจของการเรียน  

การศึกษาวิธีการทายดวงจำนวนมาก ที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายรูปแบบจะทำให้เกิดความมั่นใจ และแตกฉานในวิชาโหราศาสตร์ ได้ในเวลาอันรวดเร็ว ..................................................................

 

ในการสอนจะเน้นให้สังเกตุความเหมือนและความแตกต่าง การวิเคราะห์องศาดาว  นวางค์ ตรียางค์ ฤกษ์ การใช้ทักษา ความหมายพิเศษของดาว เช่น  เครื่องบินตก ทำไม ก ปลอดภ้ย แต่ ฮ ตาย หรือเครื่องบินกำลังร่อนลง ที่สนามบิน (Landing) เกิดไฟไหม้เครื่องบิน จ และ ต และ  น ต่างได้รับบาดเจ็บ  ทำไมแต่ละคนแต่ละดวงต่างเวลาเกิด  เหตุใดจึงมาบาดเจ็บพร้อมกันในวันนี้  ทำไมนักการเมืองหลายคนจึงลาออกพร้อมกันในวันเดียวกัน   การดูดวงไขว้ข้ามไปยังคนที่เกี่ยวข้อง ทำไมอุบัติเหตุรถชนที่เห็นจากดวง-รู้ว่าเป็นการชนแบบรุนแรง และมีไฟไหม้รถ ฯลฯ

    

หัวใจวาย     Heart failure, Myocardial Infarction

เนื้องอกในสมอง        Brain tumor

มะเร็งต่อมน้ำเหลือง      Lymphoma

ต่อมลูกหมากโต     Benign Prostatic Hyperplasia

กรดไหลย้อน      Gerd

เบาหวาน          Diabetes

 

   

 

  อุปกรณ์เพื่อความสะดวกระหว่างเรียนครบครัน

       

   

ความเร็วของการประยุกต์ใช้โหราศาสตร์ 

มุ่งให้ผู้เรียนจับหลักของการทำนายที่ถูกต้อง แม่นยำ ใช้งานได้รวดเร็ว ยกตัวอย่างเช่น วันที่ นายแพทย์ รัชตะ รัชตะนาวิน ลาออกจากตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงส่าธารณสุขเพียงตำแหน่งเดียว  ก็สามารถอธิบายดวงจรสอดคล้องกับเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นแก่ผู้เรียน  ได้อย่างชัดเจนในวันเดียวกัน  และหากดูดวงล่วงหน้าก็จะทราบได้ก่อนถึงเหตุการณ์นี้

ผู้สอนสามารถสอนวิธีการคำนวณแบบอัตโนมัติโดยการใช้สูตร หรือ ฟังค์ชั่น ทำให้ได้ข้อมูลที่ต้องการออกมาแบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องเสียเวลาคำนวณ ทำให้ใช้สมาธิในการทำนายได้มากขึ้น  และลูกค้าพอใจมากยิ่งขึ้น ผู้ที่ต้องการความรู้ส่วนนี้ก็จะสอนให้

เช้าวันที่ 20 มกราคม 2558 เมื่อมีข่าวทางหน้าหนังสือพิมพ์ว่า พลเอก อาทิตย์ กำลังเอก เสียชีวิต ก็สามารถนำดวงเกิดของท่าน อธิบายดาวจร และเหตุการณ์จรที่เกิดในช่วงชีวิตของท่านสอนผู้ศึกษาโหราศาสตร์ได้ทันทีทุกแง่ทุกมุม  รวมทั้งเรื่องสุขภาพและเรื่องหัวใจล้มเหลว หลังจากทราบข่าวเพียงประมาณ 2 ชั่วโมงเท่านั้น

หากผู้สอนมีความพร้อมที่จะวิเคราะห์ดวงใดก็ได้  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ที่แตกฉาน ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจะมีได้สูงสุด  ผู้สอนที่ขยันค้นคว้า ย่อมมีวัตถุดิบที่สามารถนำมาสอนได้มากกว่า 

ความหลากหลายของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

การอ่านหนังสือประเภทอัตชีวประวัติของบุคคลสำคัญ จะช่วยให้เกิดมุมมองการทำนายที่หลากหลาก  การทุ่มเทศึกษาให้รู้ลึกถึงรายละเอียด และใส่ใจศึกษาโหราศาสตร์อย่างต่อเนื่อง  จะทำให้มีความรู้ที่งอกเงยและก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา

ผู้สอนมีตัวอย่างดวงที่ผ่านเหตุการณ์อย่างหลากหลาย  ทำให้เกิดทักษะในการทำนายได้หลายรูปแบบ เช่น เป็นผู้กระทำหรือถูกกระทำ ตัวอย่าง นาย ก ยิงนาย ฮ ตาย และศาลตัดสินให้ประหารชีวิตนาย ก เราจะทราบได้อย่างไรว่า วันนั้น นาย ก เจ้าของดวง ฆ่าคนอื่นตาย  หรือ ด เป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงมาก  แต่วันหนึ่ง สามีได้ถูกฆ่าตาย  หรือ ส เป็นรัฐมนตรี อยู่มาวันหนึ่งก็ตัดสินใจยิงตัวเองตาย  หรือ จ เป็นนักการเมือง เมื่อถึงวันๆหนึ่งก็ถูกฆ่าตาย  หรือ ค มีคดีติดตัวอยู่หนึ่งคดีที่ทำให้ชื่อเสียงเสียหายร้ายแรง แต่ทว่าศาลพิพากษายกฟ้อง หรือ อ เป็นลูกจ้างบริษัทถูกบีบให้ออกโดยไม่มีความผิด เอาเรื่องไปฟ้องศาลแรงงาน ผลการพิพากษาของศาลฎีกาได้เงินค่าชดเชย x,xxx,xxx บาท หรือ ดูดวง ว ขณะนี้ แน่ใจว่าเป็นโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบเรียบร้อยแล้ว ให้รีบรักษา มิฉะนั้นก็มีโอกาสเป็น โรคกรวยไตอักเสบในปี 25## แน่นอน หรือ ล ถูกคนร้ายบุกยิงเผาขนห่างเพียง 1 เมตรแต่ทำไมไม่ตายแค่บาดเจ็บ หรือ ษ มีอุบัติเหตุรถยนต์ชนกัน จะทราบได้อย่างไรว่า ษ เป็นคนขับรถไปชนคันอื่น หรือเป็นฝ่ายถูกชน และได้รับบาดเจ็บมากน้อยเพียงไร รถยนต์ของ ษ เสียหายมากน้อยแค่ไหน หรือ ทราบได้อย่างไรว่าในวันนั้นมีไฟไหม้บ้านของตนเอง หรือ ดูดวงจร อย่างไรว่า เมื่อเครื่องบินไปร่อนลงในป่ายางพาราใกล้กับสนามบิน ทำไม ฆ ตาย แต่ ซ รอดตายได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย

ฯลฯ

    

บน: หม่อมเต่า มรว.จัตุมงคล โสณกุล ท่านกรุณาเซ็นปกในหนังสือ "สดุดี" ให้เพื่อเป็นที่ระลึก ท่านเป็นอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย หนังสือเล่มนี้กำลังขายดีมากๆ อยู่ในตลาดหนังสือปัจจุบัน

     

   

     

     

   

   

 

ชีวิตการต่อสู้สุดมันของไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม (อากู๋) เจ้าของบริษัทแกรมมี่ ยักษ์ใหญ่วงการบันเทิงของไทย

เรียนรู้โหราศาสตร์แล้ว ต้องรู้ให้จริง แม่นยำ และรู้หลากหลาย

 

เข้าใจอัตราเร็วการเคลื่อนที่ของดาวแต่ละดวง

ทั้งมีข้อมูลการโคจรแบบผิดปกติ ได้แก่ พักร์ มณฑ์ เสริด ไว้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา  

อาชีพหรือการงานเป็นสิ่งสำคัญของชีวิต การเลือกอาชีพที่ถูกต้องจากดวงจะทำให้ก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว

    

     

   

อาจารย์ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์  เน้น "ต้องเข้าใจว่ามันคือศิลป่ะ มันต้องสุดย้วด!!!"

หากเจ้าของดวงทราบช่วงเวลาขึ้นหรือลงของชีวิต  จะได้วางแผนให้ถูกต้องได้ เหล่านี้มีชัดเจนในศาสตร์โหรพาราณสี

 

      

      

ทำไมยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ชนะการเลือกตั้งได้คะแนนเสียงถล่มทลาย จนได้เป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทย

http://www.chatacheevit.com/index.php?lay=boardshow&ac=webboard_show&WBntype=1&Category=chatacheevitcom&thispage=1&No=1412752      

ทำไม โดนัลด์ ทรัมป์ จึงชนะเลือกตั้งได้เป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา  

ทำไม ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร จึงชนะการเลือกตั้งได้เป็น ผู้ว่า กทม. ครั้งที่ 2

   

ภาพล่าง: งานสัมนาสุดยอดโหราศาสตร์ภารตะ 31 มกราคม 2558 โดย อาจารย์ ปิยวุฒิ เสนาะวาที

 

     

ภาพบน ขาวดำ: พันเอกพิเศษ ช่วย ทองใบ ปรมาจารย์ด้านโหราเวชศาสตร์

*     วิศวกรสอนดูดวง     *   

    

     

ผู้เรียนปัจจุบันให้ความเห็นว่า "สอนแบบเปิด ถามได้ทุกคำถาม ทดสอบแล้วรู้ว่าถูกหรือผิด" ช่วยจัดหาเครื่องมือหรืออุปกรณ์การเป็นหมอดูให้เต็มที่ ไม่ว่า ข้อมูล หรือ หลักการพื้นฐาน จานหมุน ปฏิทิน โปรแกรมผูกดวง ตำรา  Tablet สำหรับหาความรู้จาก Internet  แหล่งความรู้อ้างอิง เว็บ ฯลฯ  ปูพื้นฐานแน่น และ เร็ว ค้นคว้าหรือตรวจสอบจากอินเตอร์เน็ทได้ทันที เปิดแนวทางที่ทำให้เป็นนักพยากรณ์มืออาชีพได้ตามต้องการ  ทั้ง ดาว ภพ ลักษณะดาวจร ตำแหน่ง ความหมายทั่วไป ความหมายเชิงลึก องศา นวางค์ ทักษา โรคภัยไข้เจ็บ อวัยวะ เหตุการณ์ทั่วไปที่คนชอบถาม ทางลัด ฯลฯ สอนครั้งที่ 2 หรือ 3 ก็ทายได้แล้ว ทั้งดวงง่าย ดวงยาก ดวงบุคคลในข่าว มุมมองลึกๆ ดวงสำคัญต้องผ่านตา ทั้งดวงเดิมและดวงจร"  ลดเวลาจาก 1-2-3 ปีมาเป็นระยะเวลาสั้นๆ   ทั้งสนับสนุนให้โชว์ฝีมือ หรือ ซุ่มซ้อมวิทยายุทธ ไม่ต้องเกรงใจใคร เพราะเก่งเร็วๆ เป็นเรื่องดีอยู่แล้ว มีความรู้ติดตัวเหมือนมีอาวุธหรือมีทรัพย์อยู่นับแสน  หยิบมาใช้เมื่อไร ได้เลยทันที  สามารถเอาตัวรอดได้ไม่ว่าอยู่ที่ไหน

 

     

ซ้าย: พ่อ+แม่ ลูก ชาย-ชาย--หญิง-หญิง   ขวา: พ่อ+แม่ ลูก หญิง-ชาย

          

   

   

ล่าง: ลูกแฝดเพศเดียวกัน และต่างเพศ

     

       

     

     

http://www.chatacheevit.com เน้นเนื้อหาสาระทางวิชาการ   ความหลากหลาย ความรวดเร็วในการนำเสนอสิ่งที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่เชื่อมต่อกับประเด็นโหราศาสตร์แล้วทายได้ทันที   ให้ข่าวสารข้อมูลที่มีประโยชน์ และ ให้ความบันเทิงในรูปมัลติมีเดียทุกรูปแบบ   อาจารย์แซมจบปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์จาก จุฬาฯ   MBA จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอื่นๆ ผ่านการทำงานทั้งในและต่างประเทศ ในตำแหน่งงานหลากหลายทั้งผู้บริหารระดับกลาง และระดับสูง เป็นที่ปรึกษาของบางสถาบัน เขียนฎีกากฎหมายได้ มีความรู้โหราศาสตร์จาก อจ. ศ ดุสิต  อจ.เชียร บางบอน อจ.สวัสดิ์ ทองประสาน อจ.กฤติกาวลัย หิรัญสิ อจ.เสวก นิ่มวงษ์ อจ. ทวีทรัพย์ เรืองกลิ่น  อจ.ปิยวุฒิ เสนาะวาที และจากตำราโหราศาสตร์ทั่วไป ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ค้นคว้าหาความรู้และสาระใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา ชอบเขียนกระทู้ ชอบวิจารณ์แบบตรงไปตรงมา และทดสอบความแม่นยำ ทั้งล้วงลึกในทุกประเด็นที่วิเคราะห์ออกมาได้     เน้นการสอนที่ได้ผล เป็นเร็ว  

       

     

        088-249-0300      

 

ขอแทรกเอกสารเพื่ออ้างอิงตามกระทู้  ในเว็บบอร์ด

 

ลูกค้าท่านบนนี้มีโอกาสไปทำงานกับ IMF ในระดับบริหาร  และเจริญก้าวหน้าอย่างสุดตัว ทั้งเรื่องรายได้และตำแหน่งหน้าที่การงาน ดีเยี่ยม อีกทั้งมีโอกาสทำงานกับองค์กรระหว่างประเทศอีกนาน ทำให้มีฐานะมั่นคง มั่งคั่งมาก ปัจจุบันเขามีรายได้เทียบเท่าผู้บริหารระดับบนสุดของบริษัทที่มียอดขายมากกว่า 60,000 ล้านบาท

ลูกค้าท่านบนเคยมีหนั้สินที่เกรงว่าหาเงินใช้หนี้ไม่หมด แต่เมื่อดูดวงแล้วเป็นแค่ปัญหาเล็กๆ และต่อไปในอนาคตจะมีเงินถึง 300-400 ล้านบาท การที่เขาหมดหนี้ในเวลาที่กำหนดจึงเป็นเรื่องแปลกที่น่ายินดีที่สุด ปัจจุบันเขาสร้างฐานะได้ดีแบบน่าชื่นชม  เป็นความแม่นยำของโหราศาสตร์พาราณสีที่พิสูจน์แล้ว

 

ล่าง: ลูกค้าอีกท่านหนึ่งทำงานในองค์กรที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ เล่าว่าเจ้านายเปิดแผนกใหม่ให้และเลื่อนตำแหน่งเพื่อให้มาดูแลแผนกใหม่นี้

 

    

 

ล่าง: ลูกค้าท่านหนึ่งเขียนคำชมไว้ หลังจากที่เคยเรียนโหราศาสตร์ และดูดวง-ไพ่ยิปซี

 

ไปหลายครั้ง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่แคนาดาตรงทุกเรื่อง

 

 


 

 สอนไพ ยิปซี  ตั้งแต่ไม่มีพื้นฐานจนสามารถทายได้อย่างมั่นใจ  หลักการวางไพ่  ความหมายของไแต่ละใบ และ การผสมไพ่  การดูแนวกว้าง และการดูแนวลึก    การดูแบบเฉพาะเจาะจง ซึ่งมี เทคนิคต่างๆที่ต้องประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม  เรียนรู้ง่าย  ทายเร็ว และ แม่นยำ เน้นเทคนิคการอ่านความหมายของไพ่ และ การปรับใช้ให้เข้ากับสถานการณ์และคำถาม

                              
  

กล่องเก็บไพ่: ควรเก็บไพ่ได้อย่างมิดชิด กันความชื้น ฝุ่นละออง ของเหลว หริอสิ่งสกปรกอื่นๆ  เพื่อให้อายุการใช้งานของไพ่ ยาวนานมากที่สุด และไพ่ทีใช้มีความสะอาด พร้อมสำหรับใช้งานตลอดเวลา

 

ผ้าสักหลาด: ต้องมีความฝืดพอเหมาะที่จะจับหน้าไพ่ ได้พอดี และรักษาความสะอาดได้ง่าย มีความยึดหยุ่นตัวเมื่อวางแล้ว ราบเรียบกับพื้นโต๊ะ

@@@@@@@@@+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++@@@@@@@@@

เว็บไซท์ บ้านหมอดู.com  

อาจารย์ คมเดช เธียรปรีชา โทรศัพท์ 086-3630154 ที่อยู่ 99/291ซอยกำนันแม้น28 ถนนเอกชัย บางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯเปิดเว็บไซท์โหราศาสตร์ใหม่ชื่อ  http://www.บ้านหมอดู.com แนวทางโหราศาสตร์ไทยของอาจารย์เชียร บางบอน เชิญอ่านได้ตามอัธยาศัย

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

      

ภาพบน: หนังสือดี ออกวางตลาดใหม่ "มองชีวิตผ่านดวง 2" แต่งโดย อาจารย์ สวัสดิ์ ทองประสาน* มีเรื่องน่าอ่าน อาทิเช่น ดวงนายกรัฐมนตรี (พตท. ทักษิณ ชินวัตร และ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)   สถิติดวงผู้บัญชาการทหารบก มารยาทโหร  เคล็ดลับการแต่งบ้านให้รวย   อะไรจะเกิดกับคุณในปี 2555  สถิติสตรีเป็นโรคมะเร็ง พร้อมวิจารณ์ดวงแปลกใหม่มากมาย ฯลฯ ราคา 220 บาทเท่านั้น  พิมพ์ครั้งนี้หมดแล้วหมดเลย ขอบอก

    

*************************************************************************************************

อาจารย์ อัมรินทร์ อยู่ในธรรม ดูดวงด้วยโหราศาสตร์ไทย ฉบับพระโหราธิบดี-ภารตะ ฉบับมหาราชครู ที่โรงแรมเอเชีย ถนนพญาไท เฉพาะวัน จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส เสาร์ เวลา 16.00-22.30

โปรดโทรศัพท์จองล่วงหน้า ที่ 081-555-0141

 ชาวต่างชาติก็ดูได้ (สามารถพูดภาษาอังกฤษ)

 

 

************ ************ *********** ************

(ซ้ายล่าง) หนังสือ ไพ่ยิปซีกระบี่ เดียว โดย เดวิด บุญทวี ฉบับพิมพ์ใหม่หน้าปกขาว (กลางล่าง) หนังสือ ประสบการณ์ ไพ่ยิปซี ของ อาจารย์ สิทธิศักดิ์ นิลกำแหง (ขวาล่าง) ภาพถ่ายลายมือสำหรับการวิเคราะห์

      

 

 

          

 

(บนกลางซ้าย) หนังสือ Your Health in your Horoscope แต่งโดย Stefan Stenudd

อธิบาย วิธีใช้โหราศาสตร์ในการทำนาย โรคภัยไข้เจ็บ และ สุขภาพของบุคคลทั่วไป

(บนกลางขวา) ตัวอย่างลายมือที่ใช้วิเคราะห์ โรคโดยการอ่าน เครื่องหมายเฉพาะจุด

(บนล่างซ้าย) หนังสือ Disease Imprints on the Palm (ร่องรอยของโรคที่บอกได้ด้วยลายมือ)  โดย ศาสตราจารย์ O.P. Verma (บนล่างกลาง) หนังสือ ดูลายมือด้วยตนเอง ฉบับการ์ตูน ของ Shoko Ayabe แปลโดย นาถวีณา จิราสวัสดิ์ อ่านง่าย ได้ความรู้กว้างขวาง จำง่าย คุ้มราคา (บนล่างขวา) หนังสือ คู่มือโหราศาสตร์สากล และ ยูเรเนียน เล่ม 1 โดย ภัณธิภร วงษ์จันทร์เพ็ญ


       

(แถวบน) หนังสือ Chinese Medical Palmistry สามารถวิเคราะห์ ปัญหาสุขภาพจากลายมือได้อย่างชัดเจน

(ถัดมาอีกแถว) ตัวอย่างโปรแกรมยูเรเนียน ของ อาจารย์ โรจน์ จินตมาศ กับ ตำราโหราศาสตร์ไทยเรียนด้วยตนเอง ของ อาจารย์ ยอดธง ทับทิวไม้ และ Complete Book of palmistry โดย Richard Webster หนังสือดูลายมือที่ขายดีในต่างประเทศ

 (ล่างซ้าย) หนังสือ The Yipsy King วิธีดูหมอไพ่ยิปซี ฉบับพิเศษ โดย ขุนทอง อสุนี ณ อยุธยา

ขายพร้อมไพ่ยิปซี ราคา 199 บาท ส่วน ศาสตร์แห่งไพ่ยิปซี ด้านขวาเป็นเล่มเก่า ขายคู่กับไพ่ยิปซีเหมือนกัน 
(ล่างกลาง) หนังสือ TAROT ศิลป์แห่งไพ่ทาโรต์ โดย สุกิจ ภักดีดินแดน  ราคา 200 บาท (ล่างขวา) หนังสือ Mastering the Tarot (Advanced Reading) แต่งโดย Paul Fenton-Smith

                     

(ซ้ายล่าง) หนังสือ หมอดูลายมือ The Complete Book of the Hand แปลโดย ไชย ชาญธรรม ต้นฉบับเขียนโดย ลอรี่ เรด

(ขวาล่าง) หนังสือ  Astrology Advanced 2.0 Palmistry Edition ผู้แต่ง Ryan Wade Brown

 

       

(ล่างซ้าย)หนังสือ โหราศาสตร์ยูเรเนียนพื้นฐาน โดย พุธลัคน์ (ดร. วินัย อวยพรประเสริฐ)

เป็นหนังสือ ศาสตร์ยูเรเนียนที่เขียนได้ดีมากๆ เล่มหนึ่ง  (ล่างขวา) หนังสือ เทคนิคการพยากรณ์ ฉบับประสบการณ์ และ เทคนิคการพยากรณ์จร ฉบับทางด่วนของ อาจารย์ เชียร บางบอน ซึ่งเปิดเผยประสบการณ์การอ่านดวงที่ลึกซึ้งไม่เหมือนใคร

      

 

    

 

 
                     Copyright © 2010 All Rights Reserved.