ReadyPlanet.com
dot


pack1เว็บโหราศาสตร์ดูดวงพาราณสี
pack2เว็บโหราศาสตร์ดูดวงพาราณสี
packlastเว็บโหราศาสตร์ดูดวงพาราณสี
pack4เว็บโหราศาสตร์ดูดวงพาราณสี
pack3เว็บโหราศาสตร์ดูดวงพาราณสี


คาถาบูชา พระพิฆเณศ

 

สำหรับปัดเป่าอุปสรรค และ ขอให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน

โอม ศรีคะเนศายะนะมะ
ชะยะคะเณศะ  ชะยะคะเณศะ   ชายะคะเณศะ
เทวา มาตา ชากี ปะระ วะตี ปิตามะหา เทวา ละฑุวัน
กา โกคะ ละเค สันตะ กะเร เสวา เอก ทันตะ
ทะยาวันดะ จาระ ภุชา ธารี มาเถ สินทูระ เสเห
มูเส กี อะสะวารี อันธะนะ โก อางขะ เทตะ
โก กายา พามณะนะ โก กุตรร เทตะ
โกทินะ นิระทะนะ มายาฯCopyright © 2010 All Rights Reserved.