ReadyPlanet.com
dot


pack1เว็บโหราศาสตร์ดูดวงพาราณสี
pack2เว็บโหราศาสตร์ดูดวงพาราณสี
packlastเว็บโหราศาสตร์ดูดวงพาราณสี
pack4เว็บโหราศาสตร์ดูดวงพาราณสี
pack3เว็บโหราศาสตร์ดูดวงพาราณสี


คาถาพระตรีมูรติ ขอให้สมหวังเรื่องความรัก

 

อธิษฐานจิต

ขอบารมี พระตรีมูรติ ช่วยให้ประสบความสำเร็จ เรื่อง ......................

 

เตสัง อัมหากัง พรใดอันประเสริฐจงมาบังเกิดแด่ข้าพเจ้า
ตุมหากัง และจงบังเกิดแด่ผู้คุ้มครองข้าพเจ้า
ฑีฆายุกา มหาเดชา มหาปัญญา มหาโภคา มหายะสา มหาลาภา ปัญจวีสติ
ภยันจะ ทวัตติงสะ ฉันนะวุฒิติโรคัญจะ โสระสะ อุบัติอันตรายยัญจะ อัยยัญติกะ
อันตรายยัญจะ พาหิระ อันตรายยัญจะ วิระหิตะวา โหตุ ยาวะชีวัง พระวิสตีติCopyright © 2010 All Rights Reserved.